~

Superlove ApS värnar om din personliga integritet. Ditt förtroende är Superloves mest värdefulla tillgång, och därför följer vi denna integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning och GDPR. På denna sida förklarar vi hur Superlove samlar in och använder dina personuppgifter, och policyn beskriver dina rättigheter gentemot Superlove och hur du kan utöva dem.

Du kan enkelt kontakta Superlove om du har frågor om integritets- eller dataskyddsbehandling, hur vi hanterar dina uppgifter och om du vill korrigera informationen vi har om dig. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via Superlove.se och våra annonser.

Utöver denna policy gäller även våra köp- och leveransvillkor vid köp på Superlove.se (hädanefter kallat Superlove).

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det danska företaget Superlove ApS, CVR-nummer: 29637636, med adress Nørregade 45, 1165 København K, Danmark, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Superlove?

När du surfar runt på Superlove.se, när du genomför ett köp på Superlove.se eller i någon av våra butiker, samt när du kontaktar oss lämnar du information om dig själv. Följande uppgifter sparar vi.

 • • Person- och kontaktinformation såsom namn, kön, ålder, bostadsort, faktura- och leveransadress, e-mailadress, mobiltelefonnummer
 • • Konto- och betalningsuppgifter (inte ditt kortnummer eller din CVC-kod!), fakturainformation samt betalningshistorik
 • • Korrespondens, anteckningar och kommentarer du väljer att lämna när du kontaktar oss
 • • Information relaterat till de nyhetsbrev Superlove har skickat till dig, såsom vad du har klickat på, hur länge du stannar på hemsidan och vad du tittar på
 • • Köp- och användargenererade data såsom din order-, köp- och klickhistorik som kund och besökare
 • • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel och klagomål
 • • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till Superlove
 • • Information om hur du har interagerat med Superlove.se, det vill säga hur du har använt sidan, vilka och hur länge olika sidor besökts, svarstider för sidorna, nedladdningsfel, hur du når och lämnar Superlove.se
 • • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • • Tekniska data rörande de enheter du använder och dess inställningar (t.ex. språkinställning, geografisk information, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)


I vissa fall använder Superlove personuppgifter från andra källor, såsom annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper oss att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge Superlove information om vad som hände efter ett klick på en annons för att vi ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.


Superloves ändamål och lagliga grund för behandling av dina personuppgifter

Superlove behandlar dina personuppgifter med ändamålet att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås, med ditt samtycke och med berättigat intresse som laglig grund, eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 • • För att administrera och hantera din beställning, bland annat för att kunna skicka orderbekräftelse, hantera betalning, avisera om ditt paket samt för att kunna leverera det
 • • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden samt hantering av reklamations- och garantiärenden
 • • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster
 • • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system)
 • • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar
 • • För utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik)
 • • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller bryter mot våra köpsvillkor
 • • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång
 • • För att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad
 • • För att kunna visa sig relevanta produktrekommendationer
 • • För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt
 • • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster
 • • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event
 • • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
 • • För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget


Superloves, såväl som tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse. Det är för att ge dig service i form av olika tjänster, såsom relevanta och personligt anpassade erbjudanden. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla Superlove.ses innehåll och kommunikation relevant och intressant, varför vi analyserar hur sidan används för att kunna göra förbättringar.

Samarbete med tredjepartsleverantörer

Superlove samarbetar med flera tredjepartsleverantörer och delar vissa typer av information med dessa. Dina personuppgifter kommer aldrig att offentliggöras eller säljas till tredjepart; inte heller till externa marknader eller opinionsforskningsändamål. Vi samlar endast in och sparar uppgifter som är nödvändiga för logistik, transport, frakt och betalning och skickar dessa vidare till ansvariga serviceleverantörer.

Den information vi delar med tredjepartsleverantörer innefattar hur du använder Superlove.se, vilka annonser du mottar och klickar på, var du är geografiskt placerad, kön, ålderssegment och din adress. Informationen används för att kunna målrätta våra annonser och för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Det ger oss möjlighet att visa dig målinriktade och användarbaserade onlineannonser, skräddarsydda efter dina individuella preferenser. Allt detta sker anonymt; Superlove sparar inte personliga uppgifter såsom namn, adress eller emailadress för detta ändamål. Alla upptäckta IP-adresser blir också anonymiserade.

Vidare använder vi tredjepartsaktörer till att spara och behandla information och data. Dessa tredjeparter behandlar dina personupplysningar uteslutande på uppdrag av oss, och har inte tillåtelse att använda dem för eget bruk. Vi delar endast dina upplysningar om du ger din tillåtelse. 

I samband med behandlingen av dina personuppgifter överför vi endast information och data till verksamheter som är med i EU Privacy Shield, och informationen är därmed säker i förhållande till bestämmelserna i EU-dataförordningen. Vi kommer inte att dela information med tredjepart som betraktas som osäkra av EU-kommissionen.

Om det vid senare tidpunkt skulle bli aktuellt att överföra data till osäkra tredjeländer, kommer detta endast ske om verksamheten i gällande tredjeland tidigare lever upp till nödvändiga garantier, och om mottagarens personuppgiftsskydd stämmer överens med denna personuppgiftspolicy samt gällande EU-lagstiftning.

Följande kriterier måste i ett sådant läge uppfyllas:

 • • Att mottagaren är certifierad för att följa principerna för skydd av personuppgifter efter US-EU Privacy Shield Framework (Kallat "Privacy Shield").
 • • Att vi har ingått standardbestämmelser om dataskydd med mottagaren som efter EU-kommissionens värdering kan ge tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter, grundläggande rättigheter och frihetsrättigheter samt för utövande av de därtill förbundna rättigheterna.

Vi delar information med följande tredjepartsaktörer:

 • • Facebook Pixel och Analytics
 • • Google Analytics
 • • Google Ads
 • • SleekNote
 • • Prestashop
 • • Mailchimp
 • • Clerk
 • • Partner Ads
 • • Google Optimize

Superlove påtar sig inget ansvar för tredjeparts och samarbetspartners integritetspolicies. Är du intresserad av nämnda tredjeparters personuppgiftspolicies ombeds du hänvända dig direkt till dessa.

Var behandlar Superlove dina personuppgifter?

Superlove och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Superlove har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta på mailadressen [email protected]

Hur länge behandlar Superlove dina personuppgifter?

Superlove behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Superlove behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar vi data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall Superlove behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har Superlove rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Superlove kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Superlove att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss. Kasta iväg ett mail till [email protected], så löser vi det fortast möjligt.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Superlove är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar Superlove dina personuppgifter?

Superlove vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Superlove behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som vi innehar och behandlar och för vilka ändamål vi använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära att vi raderar, samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta. Exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. För att vi ska få fortsätta behandla uppgifter efter att du har gjort en invändning, måste vi visa att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Superlove vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Superlove förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information, eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till oss framgår i integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Önskar du ett registerutdrag för att veta vilken information Superlove har om dig, skicka oss ett mail på [email protected], så hör vi av oss.

Cookies

Superlove.se använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse, och för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vi använder cookies på Superlove.se och i våra tjänster. Låt oss förklara hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa.

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av olika cookies:

 • • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet
 • • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut
 • • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker
 • • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos oss på Superlove.se används dessa i första hand för analyser (exempelvis i Google Analytics)
 • • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies

Superloves användning av data och statistik från Google Analytics
Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi information kring användandet av Superlove.se och aktivitet på hemsidans sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics analyserar vi till exempel besökares beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för att kunna vidareutveckla Superlove.se, våra produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av Superlove.se för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av de tjänsterna behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Superlove använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning. Vi använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies som möjliggör att vi kan rikta relevant marknadsföring till dig.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av Superloves tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn

Superlove förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på Superlove.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.superlove.se/content/integritetspolicy

Kontaktuppgifter till Superlove

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Gäller det at avregistrera dig från våra nyhetsbrev är det enklast om du klickar i botten på ett nyhetsbreven du har fått från oss. I varje mail finns en länk längst ned som automatiskt avregistrerar dig när du klickar på den.

Den dataansvarige på Superlove.se är Superlove ApS.

Juridiskt namn: Superlove ApS
CVR-nummer: 29637636
Adress: Nørregade 45, 1165 København K, Danmark
Kontaktperson: Jesper Binger, VD
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 33 12 22 55

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 3 januari 2019.